Tietosuoja tilaakuriiri.fi -verkkosivuilla

Sivuston tekijänoikeudet ovat Finnkuriiri Oy:n omaisuutta, eikä niillä olevaa aineistoa saa käyttää tai kopioida ilman Finnkuriiri Oy:n lupaa.

Päivitämme käyttöehtoja ja tietosuojaselostetta aina tarpeen mukaan.

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii
Finnkuriiri Oy (Y-tunnus 2841846-8)
Varastotie 11
60100 Seinäjoki

tilaukset@finnkuriiri.com

Finnkuriiri Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja -asetusten mukaisesti ja on sitoutunut huolehtimaan asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Tietojen kerääminen

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän itse antamiin tietoihin sekä verkkopalvelun käytöstä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja:

 • Verkkopalvelun kautta tilattavien palveluiden tuottamiseen
 • Verkkopalvelun, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen

Kuljetuspalveluiden tuottamiseksi tarvitaan lähtö- ja määräpaikan yhteystiedot. Kuljetuspalvelun tilaaja ilmoittaa nämä tiedot palvelun toimittajalle palvelun tilaamisen yhteydessä.

Palvelun tilaaja on vastuussa siitä, että hänellä on oikeus ilmoittaa palvelun toimittajalle kummankin osapuolen yhteystiedot siinä tarkkuudessa ja laajuudessa, kuin se palvelun tuottamiseksi on välttämätöntä. Mitään ylimääräistä tai tarpeetonta tietoa ei tule ilmoittaa.

Kerättävät tiedot

Käyttäjän itsensä antamat tiedot

 • Tunnistamistiedot, esim. nimi
 • Yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot

Palvelun käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla kerätyt tiedot

 • Tilaus- ja toimitustiedot, kuten osoitteet ja muut palvelussa tarvittavat tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut palvelut ja niiden hintatiedot
 • Verkkopalvelun käyttö- ja selaustiedot ym. (ks. kohta evästeet)

Tietojen säilyttäminen ja käsittely

Henkilötiedot käsitellään ja säilytetään lakien ja asetusten mukaisesti. Henkilötiedot on vahvasti suojattu järjestelmissämme ja niihin on rajattu pääsy vain niillä henkilöillä, joiden niitä on tarpeen käsitellä tilatun palvelun tuottamiseksi tai yhteydenottopyyntöön liittyen.

Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon käyttäjä on ne luovuttanut. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman henkilön suostumusta tai viranomaisvaatimusta. Kolmansille osapuolille tietoja voidaan siirtää vain tilatun palvelun toimittamiseen liittyen siinä laajuudessa, kuin se palvelun toimittamiseksi on välttämätöntä.

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan:

 • Tilattujen palveluiden tuottamiseksi kuusi (6) kuukautta
 • Laissa ja asetuksissa säädettyjen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi maksimissaan kymmenen (10) vuoden ajan.

Osalle tiedoista lainsäädäntö ja toiminnan turvaaminen asettavat vaatimukset pidemmistä tietojen säilytysajoista:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja, kuin varsinaisen palvelun tuottaminen edellyttää
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen palvelun tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

Voimme siirtää joitain välittämättömiä tietoja kolmansille osapuolille näissä käyttötarkoituksissa:

 • Kuljetusliikkeelle palvelun toteuttamiseksi
 • SMS-palvelun tuottajalle, mikäli tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Maksunvälittäjälle maksutapahtumien yhteydessä

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan, tai täydentämään rekisterissä oleva tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-aloitteisesti.

Pyyntö henkilötietojen korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena tai sähköpostitse tässä selosteessa ilmoitettuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön tulee voida varmistaa pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyys esim. ennen tietojen luovutus- tai korjaustoimenpiteitä.

Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta (esimerkiksi laskutus) tai laissa tai asetuksissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien. Mikäli rekisteröidyn pyynnöt tietojen raportoimiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi ovat toistuvia, perusteettomia tai kohtuuttomia, rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun rekisteröidyltä, tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.

Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni käyttäjän laitteelle lähetettävä tiedosto, joka mahdollistaa sivuston käytön seuraamisen ja analysoinnin, sekä parantaa sivuston käytettävyyttä. Eväste ei mahdollista henkilöiden yksilöintiä, eikä vahingoita sivuston käyttäjien laitteita. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita evästetoiminnon poiskytkemisen. Sillä voi kuitenkin olla sivuston toimintaa heikentäviä vaikutuksia. Annat suostu-muksesi evästeiden käyttöön hyväksymällä evästeet selainasetuksissasi.

Käytämme palvelussamme Google Analyticsia sivuston käyttöön, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Voit lukea lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Google Analytics

Analytics on työväline, jolla ensisijaisesti seurataan sivujemme käyttöä. Montako kertaa vierailija käy sivuillamme, miten kauan viipyy, millä osoitteella sivuille saavutaan, selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, ruudun resoluutio ja tiettyjen ohjelmistojen tuki (esim. Javascript ja Flash). Myös verkkotietoja kerätään, kuten verkko-osoite, josta vierailu tehdään ja verkon maantieteellinen sijainti ja laite- sekä selaintunnisteet kävijän yksilöimiseksi.

Analytics kerää myös seuraavia tietoja: Dokumenttien lataukset sivuiltamme, linkit, joilla sivuilta poistutaan muualle, lomakkeiden täyttö, täytön virheet, vi-deoiden katselu, miten pitkälle sivuja lukee ja miten vierailija käyttää sivuston toiminnallisuuksia.

Evästeet, joita laitteelle asetetaan ovat:

Google analytiikkaevästeet:
gid Evästeen käyttötarkoitus on mahdollistaa käyttäjän käyttäytymisen seuranta sivustolla, eväste on tallennettuna käyttäjän laitteelle yhden päivän.
_ga Evästeen tarkoitus on yksilöidä käyttäjä yksilöllisellä tunnisteella, joka mahdollistaa käyttäjän erottelemisen muista käyttäjistä ja käyttäjään kohdistuvan tiedon liittämisen hänestä luotuun profiiliin. Eväste on tallennettuna käyttäjän laitteelle noin 2 vuotta (730 päivää).

Verkkokaupan toiminnan kannalta välttämättömät evästeet:
Nämä ovat evästeitä, joita ilman verkkokaupan käyttö ei ole mahdollista. Ne tallettavat mm. ostoskorisi sisällön ja seuraavat maksutapahtumien etenemistä. Tällaisia evästeitä ovat mm.:

 • woocommerce_cart_hash, säilytetään käyttäjän laitteella vain istunnon ajan
 • woocommerce_items_in_cart, säilytetään käyttäjän laitteella vain istunnon ajan
 • wp_woocommerce_session_b1ac90294cca40baacc634baefd49ba6, säilytetään käyttäjän laitteella 2 päivää

Emme jaa tietojasi WooCommercen kanssa. Myös maksuvälittäjä tallettaa selaimeesi evästeitä maksutapahtuman todentamiseksi. Nämä ovat myös ehdottoman välttämättömiä evästeitä maksutapahtuman ja tilauksen välittämiseksi eteenpäin.

Voimassaolo

Tämä seloste on voimassa toistaiseksi. Finnkuriiri Oy:llä on oikeus muuttaa tässä kuvattuja menetelmiä ja käytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja tarpeen mukaan.